Mokytojų veikla / Teachers’ activities

Pranešimas apie IKT panaudojimą gamtos mokslų pamokose / Report on ICT in Sciences