Mokytojų veikla / Teachers’ activities

Pranešimas apie IKT panaudojimą matematikos pamokose / Report on ICT in Mathematics