Italija ??

Š. m. spalio 14-21 d. Nova Siri, Italijoje, projekto veiklas vykdė gimnazistai Kamilė Jurgilaitė, Monika Norkutė, Gintarė Kančiauskytė, Laura Kiviliūtė, Kristina Zdanavičiūtė, Rimgaudas Norvaišas bei mokytojos Romutė Kurmienė, Vaida Karabiene ir Ineta Leščiauskienė. October 14-21 Lithuanian team implemented mobility activities in Nova Siri, Italy: Kamilė Jurgilaitė, Monika Norkutė, Gintarė Kančiauskytė, Laura Kiviliūtė, Kristina Zdanavičiūtė, Rimgaudas Norvaišas, Romutė Kurmienė, Vaida Karabiene ir Ineta Leščiauskienė Students and teachers.