Anglų kalbos būdvardžių laipsniai / Degrees of Adjectives in English

Autorius / Author — Marius Sakalauskas.