Gramatikos kapsulės / Grammar Capsules

Gramatikos kapsulės — tai mokinių sukurta mokomoji medžiaga apie lietuvių, prancūzų, čekų, italų, anglų kalbų gramatiką, siekiant jas palyginti ir skatinti daugiakalbystę / Grammar capsules – learning / teaching material made by students in order to compare Lithuanian, Czech, French, Italian and English languages and to raise multilingualism awareness.