Čekija ??

Š. m. gegužės 27 – birželio 4 d. mokinių ir mokytojų grupė išvyksta į partnerių susitikimą Zlin, Čekijoje. Grupę sudaro: Marius Sakalauskas, Kasparas Šimkevičius, Miglė Sakalauskaitė, Gabija Kušeliauskytė, Žyginta Juškutė, Guoda Valošinaitė ir mokytojos: Ineta Leščiauskienė, Raimonda Andriuškienė, Reda Sakalauskienė, Ilijana Petrauskienė. A group of students and teachers are leaving to Zlin, Czech Republic May 28 – June 4: Ineta Leščiauskienė, Raimonda Andriuškienė, Reda Sakalauskienė, Ilijana Petrauskienė.